brillenhuys.nl

Zorg voor ogen

’t Brillenhuys Drunen is sinds november 2010 benoemd tot buitenpoli van de afdeling oogheelkunde van het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. De oogarsten Floor Tukkers en Nicole Bemelmans hebben afwisselend op dinsdag middag spreekuur in ’t Brillenhuys te Drunen.

Huisartsen kunnen patiënten voor oogheelkundig onderzoek voortaan verwijzen naar de nieuwe buitenpolikliniek in ’t Brillenhuys te Drunen. 
De nieuwe buitenpolikliniek is een aanvulling in ’t Brillenhuys wat precies aansluit op het bestaande netwerk van "Oog voor gezondheid" waar ’t Brillenhuys bij aangesloten is. Dit betekent dat het volledige consultatieve oogheelkundige pakket wordt aangeboden. Dit is een unieke situatie zeker voor minder mobiele mensen die gemakkelijk in eigen omgeving op consult kunnen komen. Dit in plaats van naar de stad te moeten reizen. 't Brillenhuys is in het centrum van Drunen goed bereikbaar.

Afspraken kunnen via het reguliere nummer van de polikliniek Oogheelkunde van het St. Elisabeth Ziekenhuis gemaakt worden: (013) 539 80 20.
‘t Brillenhuys is bereikbaar via telefoonnummer (0416) 32 22 13.

ATTENTIE!!!! i.v.m. een fusie tussen het Elisabeth Ziekenhuis en het Tweesteden Ziekenhuis zijn de spreekuren in ’t Brillenhuys tot nader bericht opgeschort.